Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Taggyűlési meghívó

MASZRE

 

Taggyűlési meghívó

 

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete éves mérlegelfogadó Taggyűlését 2018. május 17-én, kedden, 10.00 órakor tartja a Fészek Művészklub Keller termében (Budapest, VII. kerület, Kertész u. 36., I. emelet). A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: Tájékoztató a MASZRE 2017. évi tevékenységéről, a MASZRE 2017. évi gazdálkodása, a Felügyelő Bizottság jelentése, a mérleg elfogadása, tájékoztató a MASZRE 2018. évi költségtervéről, tisztújítás (két vezetőségi tag megválasztása), egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2018. május 17., 10.30 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.