Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Taggyűlési meghívó

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete éves mérlegelfogadó Taggyűlését 2015. május 27-én, szerdán, 10.00 órakor tartja a Fészek Művészklub Gobelin termében (Budapest, VII. kerület, Kertész u. 36., II. emelet).

Napirend: a MASZRE Vezetőségének beszámolója; a Felügyelő Bizottság értékelése az Egyesület gazdálkodásáról, a 2014. évi mérlegérďż˝l, valamint a MASZRE költségtervéről; a mérleg és az éves beszámoló elfogadása; a módosított Felosztási Szabályzat elfogadása; Jelölő Bizottság megválasztása (a Vezetőség egy tagjának lemondása miatt új vezetőségi tag választásának előkészítése); az Adatkezelési Szabályzat elfogadása; egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen – a megismételt Taggyűlés ideje: 2015. május 27., 10.30 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.