Taggyűlési meghívó

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete Taggyűlését 2017. január 24-én, kedden, 10.30 órakor tartja a Fészek Művészklub Keller termében (Budapest, VII. kerület, Kertész u. 36., I. emelet).

A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: a MASZRE módosított Alapszabályának elfogadása, a MASZRE módosított Felosztási Szabályzatának elfogadása, a MASZRE módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a MASZRE módosított Támogatási Politikájának elfogadása, a MASZRE módosított Vezetőségi Ügyrendjének elfogadása, a MASZRE módosított Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének elfogadása, a MASZRE módosított Pénzkezelési Szabályzatának elfogadása, egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2017. január 24., 11.00 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.