Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Taggyűlési meghívó

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete Taggyűlését 2017. január 24-én, kedden, 10.30 órakor tartja a Fészek Művészklub Keller termében (Budapest, VII. kerület, Kertész u. 36., I. emelet).

A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: a MASZRE módosított Alapszabályának elfogadása, a MASZRE módosított Felosztási Szabályzatának elfogadása, a MASZRE módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a MASZRE módosított Támogatási Politikájának elfogadása, a MASZRE módosított Vezetőségi Ügyrendjének elfogadása, a MASZRE módosított Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének elfogadása, a MASZRE módosított Pénzkezelési Szabályzatának elfogadása, egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2017. január 24., 11.00 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.