Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Taggyűlési meghívó

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete éves mérlegelfogadó Taggyűlését 2017. május 16-án, kedden, 10.00 órakor tartja a Fészek Művészklub Keller termében (Budapest, VII. kerület, Kertész u. 36., I. emelet).

A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: a MASZRE 2016. évi gazdálkodása, az elmúlt évi mérleg, a Felügyelő Bizottság értékelése; a MASZRE 2016. évi mérlegének elfogadása; szóbeli tájékoztató a MASZRE 2016. évi tevékenységéről; egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2017. május 16., 10.30 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.