Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Tájékoztatás a MASZRE gazdálkodási mérlegének és költségtervének elfogadásáról

Tájékoztatás a MASZRE gazdálkodási mérlegének és költségtervének elfogadásáról

 

A koronavírus járvány miatt a gazdasági társaságok, köztük a közös jogkezelők működésének megkönnyítése érdekében a Kormány a 102/2020 (IV.10.) és a 140/2020 (IV.21.) számú rendeleteiben lehetővé tette, hogy az elmúlt esztendő gazdasági mérlegét, valamint a társaság költségtervét a közös jogkezelő szervezetek vezetősége ideiglenesen elfogadhassa abban az esetben, ha elektronikus úton, 15 napos véleménynyilvánítási határidővel, minden tagjának elküldi a társaság 2019. évi mérlegét, valamint a 2020. évi gazdálkodási tervét. Ha ezen dokumentumok ellen a tagok 51%-a nem emel kifogást, a mérleget és a költségtervet a MASZRE Vezetősége ideiglenesen elfogadottnak tekinti. Az említett rendeletet előírják, hogy a járvány hivatalos lezárását követően 90 napon belül a szokásos módon össze kell hívni a mérlegelfogadó taggyűlést, amely megerősíti a dokumentumok elfogadását.

A MASZRE ez év május 18-án – június 2-i válaszadási határidővel – szavazólapot küldött ki minden tagjának, arra kérve őket, nyilvánítsanak véleményt a MASZRE 2019. évi gazdálkodási mérlegéről és beszámolójáról, valamint a 2020. évi költségtervről. (Minden tagunknak elküldtük a mérleget, a kiegészítő mellékletet, a beszámolót, a 2020. évi költségtervet, a könyvvizsgáló jelentését, valamint az e dokumentumok elfogadását ajánló felügyelőbizottsági állásfoglalást.)

A szavazási határidő lejártával a MASZRE 62 tagja hagyta jóvá a mérleget, 1 tagtársunk tartózkodása mellett. A MASZRE 2020. évi költségtervére 61 tagunk mondott igent, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett.

 

A MASZRE Vezetőségének 3/2020/V határozata:

A Vezetőség tudomásul vette, hogy a MASZRE tagsága a Kormány a 102/2020 (IV.10.) és a 140/2020 (IV.21.) számú rendeleteiben foglaltak szerint elektronikus úton elfogadta a MASZRE 2019. évi mérlegét, az ehhez kapcsolódó beszámolót és a 2020. évi költségvetés tervezetét.A Kormányrendelet szerint a Vezetőség a járvány hivatalos lezárását követő 90 napon belül e döntés megerősítésére összehívja a MASZRE taggyűlését.