Rendkívüli Taggyűlés

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete rendkívüli Taggyűlését 2016. szeptember 22-én, csütörtökön, 10.00 órakor tartja a Fészek Művészklub Gobelin termében (Budapest, VII. kerület, Kertész u. 36., II. emelet).

A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: a Reprográfiai Szövetség és tagjai új Megállapodásának megvitatása és elfogadása (az RSZ szeptember 12-i rendkívüli Taggyűlésén előterjesztésre kerülő Megállapodás-tervezetet csatolom); a reprográfiai jogdíjra jogosultak, valamint a reprográfiai jogdíjból részesedésre jogosultak, azaz a szerzők és a kiadók közötti Megállapodás megvitatása és elfogadása; a jogkezelési megbízás felmondására és a közös jogkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó Szabályzat megvitatása és elfogadása; a felhasználókkal vagy jogosultakkal szemben fennálló jogviták rendezésére irányuló Eljárási Szabályzat megvitatása és elfogadása; a MASZRE befektetési politikájának megvitatása és elfogadása; egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2016. szeptember 22., 10.30 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.