Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Rendkívüli Taggyűlés

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete rendkívüli Taggyűlését 2016. szeptember 22-én, csütörtökön, 10.00 órakor tartja a Fészek Művészklub Gobelin termében (Budapest, VII. kerület, Kertész u. 36., II. emelet).

A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: a Reprográfiai Szövetség és tagjai új Megállapodásának megvitatása és elfogadása (az RSZ szeptember 12-i rendkívüli Taggyűlésén előterjesztésre kerülő Megállapodás-tervezetet csatolom); a reprográfiai jogdíjra jogosultak, valamint a reprográfiai jogdíjból részesedésre jogosultak, azaz a szerzők és a kiadók közötti Megállapodás megvitatása és elfogadása; a jogkezelési megbízás felmondására és a közös jogkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó Szabályzat megvitatása és elfogadása; a felhasználókkal vagy jogosultakkal szemben fennálló jogviták rendezésére irányuló Eljárási Szabályzat megvitatása és elfogadása; a MASZRE befektetési politikájának megvitatása és elfogadása; egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2016. szeptember 22., 10.30 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.