Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

MEGHÍVÓ - Mérlegelfogadó taggyűlés 2022

Taggyűlési meghívó

 

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete éves mérlegelfogadó Taggyűlését 2022. május 25-én, szerdán, 10.00 órakor tartja az Ádám Villában (1071 Budapest, Városligeti fasor 35/a.). A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: beszámoló a MASZRE tevékenységéről, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása, a MASZRE elmúlt évi mérlegének, valamint a 2022. évi költségtervének elfogadása, a 2021. évi átláthatósági jelentés elfogadása, a MASZRE Alapszabályának kiegészítése az elektronikus kapcsolattartással, egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2022. május 25., 10.30 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.