Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

MEGHÍVÓ - Mérlegelfogadó taggyűlés 2019

MASZRE

Taggyűlési meghívó

 

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete éves mérlegelfogadó Taggyűlését 2019. április 24-én, szerdán, 10.00 órakor tartja az Ádám Villában (1071 Budapest, Városligeti fasor 35/a.). A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: Tájékoztató a MASZRE 2018. évi tevékenységéről; A MASZRE elmúlt évi gazdálkodása, a Felügyelő Bizottság jelentése, a mérleg elfogadása; Tájékoztató a MASZRE 2019. évi költségtervéről; A Felosztási Szabályzat módosítása; A Tagsági Szabályzat módosítása; A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása; Egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2019. április 24., 10.30 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.