Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

MEGHÍVÓ – Rendkívüli taggyűlés 2021

Taggyűlési meghívó

 

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete rendkívüli Taggyűlését 2021. szeptember 28-án, kedden, 10.00 órakor tartja az Ádám Villában (1071 Budapest, Városligeti fasor 35/a.). A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: Tájékoztató a MASZRE tevékenységéről, a MASZRE 2019-es és 2020. évi mérlegének, valamint a 2020. illetve 2021. évi költségtervének újbóli elfogadása, A 2020. évi és a 2021. évi átláthatósági jelentés elfogadása, Tisztújítás – a MASZRE Vezetőségének megválasztása, Tisztújítás – a MASZRE Felügyelő Bizottságának megválasztása, A MASZRE Felosztási Szabályzatának módosítása, A MASZRE Támogatási Politikájának módosítása, A könyvvizsgáló megbízatásának elfogadása,  Egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2021. szeptember 28., 10.30 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.