Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

A MASZRE mérlegének és költségtervének elfogadása

A MASZRE Vezetőségének tájékoztatása egyesületünk 2020. évi mérlegének és 2021. évi költségtervének elfogadásáról

 

A koronavírus járvány alatt a gazdasági társaságok, köztük a közös jogkezelők működésének megkönnyítése érdekében a Kormány az 502/2020. (XI.16.) számú rendeletében lehetővé tette, hogy az elmúlt esztendő gazdasági mérlegét, valamint a társaság költségtervét a közös jogkezelő szervezetek Vezetősége ideiglenesen elfogadhassa abban az esetben, ha elektronikus úton, 15 napos véleménynyilvánítási és szavazati határidővel minden tagjának elküldi a társaság 2020. évi mérlegét, valamint a 2021. évi gazdálkodási tervét. Ha ezen dokumentumok ellen a tagok 51%-a nem emel kifogást, a mérleget és a költségtervet a MASZRE Vezetősége elfogadottnak tekintheti. Az említett rendelet előírja azt is, hogy a járvány hivatalos lezárását követő 90 napon belül a szokásos módon össze kell hívni a MASZRE mérlegelfogadó taggyűlését, amely megerősíti a dokumentumok elfogadását.

A MASZRE ez év május 25-én – június 9-i válaszadási határidővel – szavazólapot küldött ki az Egyesület 1074 tagjának, arra kérve őket, nyilvánítsanak véleményt, szavazzanak a MASZRE 2020. évi gazdálkodási mérlegéről és beszámolójáról, valamint a 2021. évi költségtervről. (Minden tagunknak elküldtük a mérleget, a kiegészítő mellékletet, az írásbeli beszámolókat, a könyvvizsgáló jelentését, a teljességi nyilatkozatot, az e dokumentumok elfogadását ajánló felügyelő bizottsági állásfoglalást, a 2021. évi költségtervet, a vezetőségi határozatot és a 2021. évre vonatkozó jogdíjfelosztási jelentést.)

A szavazási határidő lejártával a MASZRE 110 tagja hagyta jóvá a mérleget, 3-an tartózkodtak, ellenszavazatot senki nem küldött be. A MASZRE 2021. évi költségtervét 110 tag fogadta el, 3-an tartózkodtak, ellenszavazatot senki nem küldött be.

 

A MASZRE Vezetőségének 2/2021/V határozata:

A Vezetőség tudomásul vette, hogy a MASZRE tagsága a Kormány 502/2020. (XI.16.) számú rendeletében foglaltak szerint elektronikus úton elfogadta a MASZRE 2020. évi mérlegét, az ehhez kapcsolódó beszámolókat és a 2021. évi költségtervet. A Kormányrendelet szerint a Vezetőség a járvány hivatalos lezárását követő 90 napon belül e döntés megerősítésére hagyományos módon összehívja a MASZRE mérlegelfogadó taggyűlését.