Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Mérlegelfogadó Taggyűlés

Taggyűlési meghívó

 

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) mérlegelfogadó Taggyűlését 2023. május 4-én, csütörtökön, 11.00 órakor tartja az Ádám Villában (1071 Budapest, Városligeti fasor 35/a.). A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: Beszámoló a MASZRE tevékenységéről, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása, a MASZRE elmúlt évi mérlegének, valamint a 2023. évi költségtervének elfogadása, a 2022. évi átláthatósági jelentés elfogadása, a MASZRE Felosztási Szabályzatának módosítása, a könyvvizsgáló megbízatásának elfogadása, egyéb, aktuális ügyek.

Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2023. május 4., 11.30 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.