Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Kiadói jogdíj

MASZRE

FELHÍVÁS

a könyvkiadói reprográfiai jogdíj megállapítására

 

 

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló törvény értelmében reprográfiai jogdíj az uniós irányelvek alapján a szerzőknek jár, a könyvkiadók a reprográfiai jogdíjból a szerzők hozzájárulása eredményeként részesedésre jogosultak.

A MASZRE Alapszabályának és Felosztási Szabályzatának értelmében így jogdíjban részesülnek fogyasztói árú éves forgalmuk alapján azok a magyarországi székhelyű könyvkiadók, amelyek 2017-ben tudományos és szakkönyveket, felsőoktatásban használatos kiadványokat, lexikonokat és szótárakat, valamint szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági műveket jelentettek meg.

A jogdíj megállapításához kérjük, hogy a műbejelentő adatlapot legkésőbb 2018. december 14-ig kitöltve juttassák el címünkre (info@maszre.hu vagy 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.).

A jogdíjat a fenti dátumig fizetjük ki.

Az adatlap letölthető a www.maszre.hu oldalról, a Jogdíjmegállapítás linkről. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az adatlapon töltsék ki a könyv szerzőjének (szerzőinek), jogutódaiknak a személyi adatait, elérhetőségüket, ugyanis a nekik járó reprográfiai jogdíjat csak ezek ismeretében tudjuk folyósítani.

A reprográfiai jogosultak személyes adatainak nyilvántartása és kezelése kizárólag a jogdíj kifizetését szolgálja, az Egyesület szigorúan betartja az adatvédelemre, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                          MASZRE

                                                              1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

                                                                                Telefon: 343-2537