Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Jogdíjfelosztási jelentés 2023.

Jogdíjfelosztási jelentés

 

   Év:                                                                                                                                          2022

   Jogdíjak után befolyt összeg:                                                                                        169.479.000 Ft

   Kamat bevétel:                                                                                                                          26.670 Ft

   Tervezett működési költség:                                                                                           -33.000.000 Ft

   2023-ban  felosztható működési költség maradvány:                                                     1.381.539  Ft

 

   Felosztandó összeg (100%):                                                                                           137.887.209 Ft

   Szerzői keret (60%):                                                                                                            82.732.325 Ft

   Az SZTNH-tól kapott árva jogdíj:                                                                                              740.000 Ft

   Ebből felosztandó szerzői keret (60%):                                                                           83.472.325 Ft       

   Ebből felosztandó kiadói keret (40%):                                                                              55.154.884 Ft

    

   A megjelent művek terjedelmére vonatkozó adatok forrása:                         Országos Széchényi Könyvtár*

   A megjelent művek számára vonatkozó adatok forrása:                               Központi Statisztikai Hivatal**

   A jogdíjalapok közti felosztás kulcsai:

                                          Szakirodalom/tankönyv/tudományos mű                     42.24  %

                                          Szépirodalom / ifjúsági és gyermekirodalom               37.43  %

                                          Ismeretterjesztő művek                                               16.84  %

                                          Egyéb                                                                         3.49  %

                                         

                                         

   Szerzői felosztási alap- és                                                               Felosztási alapérték     Felosztási átlagérték***

   átlagérték:                                                                                                                          (200 oldal)

                                       

                                          Szakirodalom/tankönyv/tudományos mű                     70.52  Ft/oldal            14.104  Ft

                                          Szépirodalom / ifjúsági és gyermekirodalom               62.48  Ft/oldal            12.496  Ft

                                          Ismeretterjesztő művek                                               28.10  Ft/oldal             5.620  Ft

                                          Egyéb                                                                         5.82  Ft/oldal             1.164  Ft

                                         

*Összes oldalszám: 741.743 (A jogdíjköteles művek összoldalszáma a megelőző évhez képest 50%-kal csökkent!)

 ** 15.351 mű

*** Tájékoztató adat, a jogdíjfizetést a tényleges oldalszám alapján állapítjuk meg