Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Jogdíjfelosztási jelentés (2021)

Jogdíjfelosztási jelentés

 

   Év:                                                                                                                                          2021

   Jogdíjak után befolyt összeg:                                                                                         173.837.000 Ft

   Kamat bevétel:                                                                                                                           26.347 Ft

   Tervezett működési költség:                                                                                            -32.000.000 Ft

   A 2022-ben  felosztható működési költség maradvány:                                                      675.926  Ft

 

   Felosztandó összeg (100%):                                                                                          142.539.273 Ft

   Ebből szerzői keret (60%):                                                                                              85.523.564 Ft

   Ebből kiadói keret (40%):                                                                                                57.015.709 Ft

    

   A megjelent művek terjedelmére vonatkozó adatok forrása:                         Országos Széchényi Könyvtár*

   A megjelent művek mű- és példányszámára vonatkozó adatok forrása:       Központi Statisztikai Hivatal**

   A jogdíjalapok közti   felosztás kulcsai:

                                          Szakirodalom/tankönyv/tudományos mű                     39.77  %

                                          Szépirodalom / ifjúsági és gyermekirodalom               41.92  %

                                          Ismeretterjesztő művek                                               14.96  %

                                          Egyéb                                                                         3.34  %

                                         

  Szerzői felosztási alap- és átlagérték:                                                  Felosztási alapérték     Felosztási átlagérték***

                                                                                                                            (200 oldal)

                                               Szakirodalom/tankönyv/tudományos mű                     34.01  Ft/oldal             6.802  Ft

                                          Szépirodalom / ifjúsági és gyermekirodalom               35.84  Ft/oldal              7.178  Ft

                                          Ismeretterjesztő művek                                               12.79  Ft/oldal              2.258  Ft

                                          Egyéb                                                                            2.85  Ft/oldal                 570  Ft

     

   *Összes oldalszám: 1.453.411

 ** 15.259 mű, 33.263.244 példány

*** Tájékoztató adat, a jogdíjfizetést a tényleges oldalszám alapján állapítjuk meg