Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Jogdíjfelosztási értékek (2023)

                                                                        Jogdíjfelosztási jelentés

 

   Év:                                                                                                                                          2023

   Jogdíjak után befolyt összeg:                                                                                      179.349.495 Ft

   Kamat bevétel:                                                                                                                      24.226 Ft

   Tervezett működési költség:                                                                                          -35.500.000 Ft

   2024-ben  felosztható működési költség maradvány:                                                            148.266  Ft

 

   Felosztandó összeg (100%):                                                                                          144.021.987 Ft

   Ebből felosztandó szerzői keret (60%):                                                                          86.413.192 Ft       

   Ebből felosztandó kiadói keret (40%):                                                                             57.608.795 Ft

    

   A megjelent művek terjedelmére vonatkozó adatok forrása:                         Országos Széchényi Könyvtár*

   A megjelent művek számára vonatkozó adatok forrása:                               Központi Statisztikai Hivatal**

   A jogdíjalapok közti

   felosztás kulcsai:

                                          Szakirodalom/tankönyv/tudományos mű                     38.18  %

                                          Szépirodalom / ifjúsági és gyermekirodalom               41.48  %

                                          Ismeretterjesztő művek                                               16.41  %

                                          Egyéb                                                                         3.93  %

                                         

                                      

   Szerzői felosztási alap- és                                                               Felosztási alapérték     Felosztási átlagérték***

   átlagérték:                                                                                                                          (200 oldal)

                                         

 

                                          Szakirodalom/tankönyv/tudományos mű                     60.02  Ft/oldal              12.004 Ft

                                          Szépirodalom / ifjúsági és gyermekirodalom               52.12  Ft/oldal            10.420  Ft

                                          Ismeretterjesztő művek                                               26.24  Ft/oldal             4.048  Ft

                                          Egyéb                                                                         4.07  Ft/oldal                814  Ft

                                         

                                        

   *Összes oldalszám: 1.727.913

 ** 13.725 mű

*** Tájékoztató adat, a jogdíjfizetést a tényleges oldalszám alapján állapítjuk meg

 

 

                                                                                              Zentai Péter László

                                                                                                   igazgató