Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Jogdíjértesítési tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

 

Az idei, első reprográfiai jogdíj értesítők kézhezvétele után több szerző azzal a kérdéssel fordult egyesületünkhöz, hogy a jogdíj kiszámításakor miért jelenik meg értesítésünkben a működési (kezelési) költség levonása, attól tartva, hogy a törvény által megállapított 20%-os limiten túl, amelyet minden évben a Felosztási jelentésünkben számszerűen is kimutatunk, még további összeg került levonásra. Szeretnénk minden jogosultunkat megnyugtatni arról, hogy egy fillérrel sem vonunk le több működési költséget, mint amit a Felosztási Jelentésünkben közzétettünk. "Csupán" az történt, hogy az Állami Számvevőszék átvilágítva a közös jogkezelők tevékenységét arra kötelezett bennünket, hogy minden szerzői vagy kiadói jogdíjfizetéskor tételesen is mutassuk ki az arra az összegre eső működési (kezelési) költséget, s így értesítsük jogosultjaikat.

 

Zentai Péter László

igazgató