Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

FELHÍVÁS

MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzďż˝ők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete) felhívja a szak- és szépirodalmi szerzőket, valamint jogutódaikat, azaz a reprográfiai jogosultakat, hogy a 2014-ben megjelent műveik bejelentésével, valamint személyes adataik (név, esetleg írói álnév, lakcím, elérhetőség) közlésével járuljanak hozzá műveik nyilvántartásba vételéhez, a nekik járó jogdíj kifizetéséhez.

Az Egyesület Felosztási Szabályzata értelmében minden szerző és jogutód (természetes személy) jogosult jogdíjra, aki 2014-ben, papíralapú könyvben vagy folyóiratban Magyarországon megjelent művét 2016. május 31-ig bejelenti. 

A kitöltött és aláírt adatlapot az info@maszre.hu vagy a 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. postacímre szíveskedjen elküldeni. 

A kitöltendő műbejelentő megtalálható és letölthető a www.maszre.hu oldalon, a Műbejelentés címszó alatt.

A kitöltött adatlap alapján az Egyesület a jogosultakat közvetlenül keresi meg és intézkedik a nekik járó jogdíj kifizetéséről. 

A reprográfiai jogosultak személyes adatainak nyilvántartása és kezelése kizárólag a jogdíj felosztását szolgálja, az Egyesület szigorúan betartja az adatvédelemre, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.