Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Adatkezelés

MASZRE

Tisztelt Szerző/Alkotó!

 

Bizonyára értesült arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR) nyomán Magyarországon is módosítani kellett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt és rendelkezéseket, amelyek ez év május 25-től léptek hatályba. A MASZRE a rendelkezéseknek megfelelően módosította Adatkezelési Szabályzatát, amelyet a törvény által előírt határidőre feltettünk honlapunkra.

Egyesületünk a közös jogkezelésre vonatkozó törvényben (2016. évi CXIII. törvény) megállapított kötelezettség, azaz a reprográfiai jogdíjak érvényesítése és az egyesületünk által képviselt jogosultak közötti felosztás teljesítése érdekében kezeli a szerzők, illetve jogutódjaik személyes adatait (elérhetőségüket, valamint más, olyan személyes adataikat, amelyek a nekik járó jogdíj kifizetéséhez szükséges). Adatkezelésünk kizárólagos célja tehát, hogy minden esztendőben a megelőző évben megjelent művek után a jogosultaknak folyósíthassuk reprográfiai jogdíjukat.

Ha e levelünkre nem válaszol, azt úgy tekintjük, hogy jóváhagyta a fenti, törvényben megállapított feladataink ellátásához szükséges adatkezelést.

Ha elérhetőségének, illetve a jogdíj kifizetéséhez szükséges más személyes adatainak adatbázisunkból való törlését kéri, kérjük, ezt írásban tegye meg. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy elérhetőségének hiányában nem tudjuk majd értesíteni az Önt megillető jogdíjról.

Köszönjük megértését, őszinte tisztelettel:

 

Zentai Péter László

igazgató