Új Adatkezelési Szabályzat

Új Adatkezelési Szabályzat

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679 rendelete (GDPR) előírásaival összhangban a MASZRE elkészítette új Adatkezelési szabályzatát, amely a törvényes előírásoknak megfelelően ez év május 25-én lépett hatályba. (A szabályzat szövege a www.maszre.hu honlapunk „A MASZRE alapdokumentumai”/Adatkezelési szabályzat menüpont alatt található.)