Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 2001. XI. 20-án alakult reprezentatív közös jogkezelő társaság, melynek működését a Szerzői Jogi Törvény, valamint a Szerzői joghoz kapcsoló jogok közös kezeléséről szóló XCIII. törvény (Kjkt) szabályozza. A MASZRE feladata, hogy a magáncélú fénymásolással történő sokszorosítás miatt elszenvedett károk kompenzálására reprográfiai jogdíjat fizessen a magyar szerzőknek és a műveiket gondozó, részesedésre jogosult hazai kiadóknak.

Új Adatkezelési Szabályzat

MASZRE

Új Adatkezelési Szabályzat

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679 rendelete (GDPR) előírásaival összhangban a MASZRE elkészítette új Adatkezelési szabályzatát, amely a törvényes előírásoknak megfelelően ez év május 25-én lépett hatályba. (A szabályzat szövege a www.maszre.hu honlapunk „A MASZRE alapdokumentumai”/Adatkezelési szabályzat menüpont alatt található.)