FELHÍVÁS

A MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete) felhívja a szak- és szépirodalmi szerzőket (fordítókat, valamint jogutódaikat), azaz a reprográfiai jogosultakat, hogy a 2016-ban Magyarországon megjelent műveik bejelentésével, valamint a kifizetéshez szükséges adataik közlésével járuljanak hozzá műveik nyilvántartásba vételéhez, a jogdíj folyósításához.

Az Egyesület Felosztási Szabályzata értelmében minden olyan szerző, fordító és jogutód (természetes személy) jogosult reprográfiai jogdíjra, aki 2016-ban, papíralapú könyvben vagy folyóiratban Magyarországon megjelent művét 2017. december 15-ig bejelenti. A megállapított reprográfiai jogdíjat a határidőig folyamatosan fizetjük.

A kitöltött és aláírt adatlapot az info@maszre.hu vagy a MASZRE 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. címre szíveskedjen postán elküldeni.

A jogdíj megállapításához szükséges regisztrációs lap megtalálható és letölthető a www.maszre.hu oldalon, a Műbejelentés címszó alatt.

A reprográfiai jogosultak személyes adatainak nyilvántartása és kezelése kizárólag a jogdíj felosztását szolgálja, az Egyesület szigorúan betartja az adatvédelemre, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                     MASZRE

                                        1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

                             Telefon: 343-2537

                                www.maszre.hu

                                  

 

 

FELHÍVÁS

 

 

 

 

 

A MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete) felhívja a szak- és szépirodalmi szerzőket (fordítókat, valamint jogutódaikat), azaz a reprográfiai jogosultakat, hogy a 2016-ban Magyarországon megjelent műveik bejelentésével, valamint a kifizetéshez szükséges adataik közlésével járuljanak hozzá műveik nyilvántartásba vételéhez, a jogdíj folyósításához.

Az Egyesület Felosztási Szabályzata értelmében minden olyan szerző, fordító és jogutód (természetes személy) jogosult reprográfiai jogdíjra, aki 2016-ban, papíralapú könyvben vagy folyóiratban Magyarországon megjelent művét 2017. december 15-ig bejelenti. A megállapított reprográfiai jogdíjat a határidőig folyamatosan fizetjük.

A kitöltött és aláírt adatlapot az info@maszre.hu vagy a MASZRE 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. címre szíveskedjen postán elküldeni.

A jogdíj megállapításához szükséges regisztrációs lap megtalálható és letölthető a www.maszre.hu oldalon, a Műbejelentés címszó alatt.

A reprográfiai jogosultak személyes adatainak nyilvántartása és kezelése kizárólag a jogdíj felosztását szolgálja, az Egyesület szigorúan betartja az adatvédelemre, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                     MASZRE

                                        1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

                             Telefon: 343-2537

                                www.maszre.hu

                                  

 

  

 

Taggyűlési meghívó

 

 A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete éves mérlegelfogadó Taggyűlését 2017. május 16-án, kedden, 10.00 órakor tartja a Fészek Művészklub Keller termében (Budapest, VII. kerület, Kertész u. 36., I. emelet). A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: a MASZRE 2016. évi gazdálkodása, az elmúlt évi mérleg, a Felügyelő Bizottság értékelése; a MASZRE 2016. évi mérlegének elfogadása; szóbeli tájékoztató a MASZRE 2016. évi tevékenységéről; egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2017. május 16., 10.30 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

 

Taggyűlési meghívó

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete Taggyűlését 2017. január 24-én, kedden, 10.30 órakor tartja a Fészek Művészklub Keller termében (Budapest, VII. kerület, Kertész u. 36., I. emelet). A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: a MASZRE módosított Alapszabályának elfogadása, a MASZRE módosított Felosztási Szabályzatának elfogadása, a MASZRE módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a MASZRE módosított Támogatási Politikájának elfogadása, a MASZRE módosított Vezetőségi Ügyrendjének elfogadása, a MASZRE módosított Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének elfogadása, a MASZRE módosított Pénzkezelési Szabályzatának elfogadása, egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2017. január 24., 11.00 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Taggyűlési meghívó

 A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete rendkívüli Taggyűlését 2016. szeptember 22-én, csütörtökön, 10.00 órakor tartja a Fészek Művészklub Gobelin termében (Budapest, VII. kerület, Kertész u. 36., II. emelet). A Vezetőség által javasolt napirendi pontok: a Reprográfiai Szövetség és tagjai új Megállapodásának megvitatása és elfogadása (az RSZ szeptember 12-i rendkívüli Taggyűlésén előterjesztésre kerülő Megállapodás-tervezetet csatolom); a reprográfiai jogdíjra jogosultak, valamint a reprográfiai jogdíjból részesedésre jogosultak, azaz a szerzők és a kiadók közötti Megállapodás megvitatása és elfogadása; a jogkezelési megbízás felmondására és a közös jogkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó Szabályzat megvitatása és elfogadása; a felhasználókkal vagy jogosultakkal szemben fennálló jogviták rendezésére irányuló Eljárási Szabályzat megvitatása és elfogadása; a MASZRE befektetési politikájának megvitatása és elfogadása; egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen - a megismételt Taggyűlés ideje: 2016. szeptember 22., 10.30 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. 
Taggyűlési meghívó

  A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete éves mérlegelfogadó Taggyűlését 2015. május 27-én, szerdán, 10.00 órakor tartja a Fészek Művészklub Gobelin termében (Budapest, VII. kerület, Kertész u. 36., II. emelet). Napirend: a MASZRE Vezetőségének beszámolója; a Felügyelő Bizottság értékelése az Egyesület gazdálkodásáról, a 2014. évi mérlegérďż˝l, valamint a MASZRE költségtervéről; a mérleg és az éves beszámoló elfogadása; a módosított Felosztási Szabályzat elfogadása; Jelölő Bizottság megválasztása (a Vezetőség egy tagjának lemondása miatt új vezetőségi tag választásának előkészítése); az Adatkezelési Szabályzat elfogadása; egyéb, aktuális ügyek. Határozatképtelenség esetén - változatlan napirenddel és helyszínen – a megismételt Taggyűlés ideje: 2015. május 27., 10.30 óra, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. 

 FELHÍVÁS

            A MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzďż˝ők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete) felhívja a szak- és szépirodalmi szerzőket, valamint jogutódaikat, azaz a reprográfiai jogosultakat, hogy a 2014-ben megjelent műveik bejelentésével, valamint személyes adataik (név, esetleg írói álnév, lakcím, elérhetőség) közlésével járuljanak hozzá műveik nyilvántartásba vételéhez, a nekik járó jogdíj kifizetéséhez.
Az Egyesület Felosztási Szabályzata értelmében minden szerző és jogutód (természetes személy) jogosult jogdíjra, aki 2014-ben, papíralapú könyvben vagy folyóiratban Magyarországon megjelent művét 2016. május 31-ig bejelenti
A kitöltött és aláírt adatlapot az info@maszre.hu vagy a 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. postacímre szíveskedjen elküldeni. 
A kitöltendő műbejelentő megtalálható és letölthető a www.maszre.hu oldalon, a Műbejelentés címszó alatt.
A kitöltött adatlap alapján az Egyesület a jogosultakat közvetlenül keresi meg és intézkedik a nekik járó jogdíj kifizetéséről. 
A reprográfiai jogosultak személyes adatainak nyilvántartása és kezelése kizárólag a jogdíj felosztását szolgálja, az Egyesület szigorúan betartja az adatvédelemre, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
FELHÍVÁS

a kiadói reprográfiai jogdíj megállapítására
             A MASZRE Alapszabálya és Felosztási Szabályzata értelmében reprográfiai jogdíjban részesülnek fogyasztói árú éves forgalmuk alapján azok a magyarországi székhelyű könyvkiadók, amelyek 2014-ben tudományos és szakkönyveket, felsőoktatásban használatos kiadványokat, lexikonokat és szótárakat, valamint szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági műveket jelentettek meg.
A jogdíj megállapításához kérjük, hogy a műbejelentő adatlapot legkésőbb 2016. május 31-ig kitöltve juttassák el címünkre (info@maszre.hu vagy 1367 Budapest, Pf. 130.).
A kiadóknak járó jogdíjat folyamatosan, a megadott dátumig fizetjük ki. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az adatlapon töltsék ki a könyv szerzőjének (szerzőinek), jogutódaiknak a személyi adatait, elérhetőségüket, ugyanis a nekik járó reprográfiai jogdíjat csak ezek ismeretében tudjuk folyósítani. 
Az adatlap letölthető a www.maszre.hu oldalról, a Jogdíjmegállapítás linkről. 
A reprográfiai jogosultak személyes adatainak nyilvántartása és kezelése kizárólag a jogdíj felosztását szolgálja, az Egyesület szigorúan betartja az adatvédelemre, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.